Utdragsenheter gavelhängda

Denna typ av utdragsenhet är gavelhänd vilket innebär att de fästs fast direkt i pallställets gavlar och blir en stark lösning i ställaget.
Detta gör att du slipper bärbalkar som tar mycket plats i pallstället.

Fördelarna är:
- Minimerar bygghöjden då en gavelhängd utdragsenhet bara tar 30 cm byggdjup
- Inga verktyg behövs då utdragsenheten häktas i gavlarna
- Lättmonterad
  • Bild
  • Bild
  • Bild
  • Bild
Produkter