Plastlådor och plastbackar för alla ändamål!

Vi har flera typer av olika högkvalitativa plastlådor både för lager samt industri

  • Smallbox systemet används mycket inom industrin där uttrycket LEAN används.
    Dessa lådor kan travas i varandra efter användning och tar lite plats.
  • Plastbackar passar för lager, verkstad och vid montering där plockning sker direkt ur backarna.
    Plastbackar har alltid en siktöppning fram samt är stapelbara
  • Lagerlådor används uteslutande i vanliga hyllsystem av olika slag där man ofta lagrar under längre tid.