Skyddsräcken och påkörningsskydd i stål

All utrustning och människor är väldigt utsatta för trucktrafiken.
Med våra skydd och räcken minimerar du både olycksrisken men även kostnader för stopp i produktionen.

Våra skyddsräcken tillverkar vi i ett par olika standard längder men vi gör även anpassningar så de kommer passa in bra i just eran verksamhet.

Stolpskydd och gavelskydd för pallställ har vi även där ett brett standardsortiment men kan även hör göra anpassningar.

Se även vårt sortiment i plast!!Arbetsmiljöverket har skärpt sina regler (2006:4) för pallställ och följande gäller:

  1. Ett lagerställ som är avsett för varierande laster skall, på väl synlig plats, vara beständigt märkt med maxlast per sektion och maxlast per bärplan.

  2. Om påkörning kan medföra risker skall det finnas påkörningsskydd.

  3. Ett pallställ skall vara förankrat om det finns risk för instabilitet.

  4. Ett pallställ skall vara försett med skydd som förhindrar att pallar skjuts genom stället
    (s.k. genomskjutningsskydd), om det inte är uppenbart onödigt.

Produkter