Arbetsplattform

En arbetsplattform är mycket användbart hjälpmedel på Din arbetsplats eller i Er produktion. Utefter längden på personen som ska stå och arbeta vid den stationen justeras arbetshöjden enkelt efter personens längd till bästa ergonomiska höjd.

Dessa kan måttanpassas och nedanstående är ett exempel på utformning och storlek.

  • Bild
  • Bild
  • Bild
  • Bild
  • Bild
  • Bild