Grenställ

För lagring av långt gods och plåt har vi en rad olika lösningar med grenställ.

Alla modeller tillverkas i egen verkstad och därmed kan vi enkelt anpassa en lösning för just ditt behov.

Grenställ tillverkas enkel- eller dubbelsidiga, för inom- eller utomhusbruk. Vi erbjuder specialkonstruerade lösningar på både pelare och grenar. Grenarna är flyttbara som standard med c-c 200 mm för tunga laster. Grenarna har också en kapacitet på upp till 1500 kg och längder upp till 2500 mm. För lättare laster är grenarna flyttbara med c-c 50mm.

Vi tillverkar även mobila grenställ för gods med låg omsättning.