Utdragsenheter

Hos oss hittar du de mest flexibla utdragsenheten på marknaden!

Söker ni en funktionell utdragsenhet som maximerar utrymmet både på lagret och i monteringslinjen kontakta oss!
Vi tillverkar dessa i egen maskinpark och har möjligheter till snabba anpassningar.
Våra enheter har bland annat dessa styrkor

Elektriskt drivna enheter gör hanteringen både snabb och ergonomisk
Den lågbyggda utdragsenheten har endast 30 millimeter bygghöjd!.


Varje löpmeter utefter pallstället kan du bestämma nivån på utdragsenheten. Andra system är bundna till bärbalkar
Största hjulen på marknaden= lätt att manövrera
Kombinera andra produkter i samma sektion
Inga verktyg krävs för montering! Du vinner tid med den smidiga snabbkopplingen bajonettfattning.