Genomskjutningsskydd / Pallstopp

Används för att stoppa pallar från att skjutas igenom ställaget eller ramla ner mellan balkarna (s.k. genomskjutningsskydd). Stoppet är även viktigt i dubbelställage för att hindra nedknuffning av bakomvarande pall. AFS 2006:4 rekommenderar ökad användning av pallstopp.

Ett pallställ skall vara försett med skydd som förhindrar att pallar skjuts genom stället (s.k. genomskjutningsskydd), om det inte är uppenbart onödigt. AFS 2006:04 A 3.2 Pallställ och andra lagerställ. (AFS – Arbetsmiljöverket).

Produkter