Plåtbyrå 100% Utdrag

När lyfthjälpmedel ska användas så kan det krävas att hela vagnen är utdragbar.
Därför har vi utvecklat en plåtbyrå med längre sidor vilket även gör att vagnarna är lättare att dra ut.
Hela godset exponeras utanför stativet.
Du får själv uppge på vilket sätt ni vill hantera plåten och utefter det anpassar vi lösningen åt er