Plastlådor och plastbackar för alla ändamål!

Vi har flera typer av olika högkvalitativa plastlådor både för lager samt industri

— Smallbox systemet används mycket inom industrin där uttrycket LEAN används.
Dessa lådor kan travas i varandra efter användning och tar lite plats

— Plastbackar passar för lager, verksta och vid montering där plockning sker direkt ur backarna.
Plastbackar har alltid en siktöppning fram samt är stapelbara

–Lagerlådor används uteslutande i vanliga hyllsystem av olika slag där man ofta lagrar under längre tid.
Lagerlådor går varken stapla eller trava