Gavelskydd, räcken och stolpskydd för ökad säkerhet

All utrustning och människor är väldigt utsatta för trucktrafiken.
Med våra skydd och räcken minimerar du både olyckrisken men även kostnader för stopp i produktionen.
Vi har ett brett program och vi tillverkar dessutom utefter önskemål!

Arbetsmiljöverket har skärpt sina regler (2006:4) för pallställ och följande gäller:

  1. Ett lagerställ som är avsett för varierande laster skall, på väl synlig plats, vara beständigt märkt med maxlast per sektion och maxlast per bärplan.

  2. Om påkörning kan medföra risker skall det finnas påkörningsskydd.

  3. Ett pallställ skall vara förankrat om det finns risk för instabilitet.

  4. Ett pallställ skall vara försett med skydd som förhindrar att pallar skjuts genom stället
    (s.k. genomskjutningsskydd), om det inte är uppenbart onödigt.

Produkter