Sentry Corner Pro kollisionsvakt

Denna elektroniska kollisionsvakt är ett utmärkt varningssystem att ha i lokalerna där det finns risk att mötande trafik/människor.
Sensorn känner av rörelse inom 6-7,5meters avstånd och avger då både ljud och blinkade ljus som varnar omgivningen.
Du kan själv ställa in nivåerna på signalerna.
Installationen är mycket enkelt där du själv fäster sensor med hjälp av dess magneter.
Batteribyte gör du också själv på någon minut med ungefär 12mån intervall

Kontakta oss för offert eller frågor!